Voor kinderen van het derde en vierde leerjaar.

Techniekacademie West-Vlaanderen